Wizyta dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (MNC NE)

20 zdjęć w galerii
W dniu 24.08.2021 r. wizytę roboczą w 15. Giżyckiej Brygadzie złożył dowódca Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód gen. broni dr Sławomir Wojciechowski.
Zaplanowane spotkanie dotyczyło podsumowania dotychczasowych rezultatów działalności 15.GBZ i Batalionowej Grupy Bojowej NATO w zakresie integracji oraz interoperacyjności szkolenia żołnierzy Brygady i wojsk sojuszniczych, w skład których wchodzą pododdziały ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumuni i Chorwacji.
W trakcie wizyty omówiono także przyszłe zamierzenia i wyzwania, które czekają przed żołnierzami wielonarodowego batalionu stacjonującego w Bemowie Piskim w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności (eFP – enhanced Forward Presence)
 
 
Tekst: kpt. Anna Bielak-Pestka
Foto: plut. Bartek Grądkowski