Przekazanie Obowiązków Dowódcy Batalionu

45 zdjęć w galerii
Na placu apelowym odbyła się uroczystość z okazji przekazania obowiązków dowódcy batalionu oraz zakończenia zawodowej służby wojskowej zdającego obowiązki dowódcy – ppłk Radosława Bernaciaka.
Uroczystość przekazania obowiązków odbyła się w obecności Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, przedstawicieli władz samorządowych, dowódców jednostek wojskowych 16. DZ, dowódców batalionów i dywizjonów brygady, komendantów instytucji wojskowych, przedstawicieli służb mundurowych oraz sympatyków 15. bsap.

W trakcie apelu odczytano Rozkaz Dyrektora Departamentu Kadr o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej i przeniesieniu do rezerwy zdającego obowiązki dowódcy oraz Rozkaz Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w sprawie wyznaczenia na stanowisko dowódcy batalionu – mjr. Radosława BĄKA, który z dniem objęcia obowiązków został mianowany na stopień podpułkownika.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru 15 Mazurskiego Batalionu Saperów oraz podpisanie protokołów przekazania i przyjęcia obowiązków dowódcy batalionu. Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej – gen. bryg. Bogdan RYCERSKI złożył podziękowania za rzetelną służbę, dowodzenie, a także godne reprezentowanie jednostki w czasie realizacji zadań stawianych przez przełożonych oraz obejmującemu obowiązki dowódcy batalionu życzył powodzenia, sukcesów w realizacji zawodowych zamierzeń oraz dowodzenia jednostką.

Zdający obowiązki podziękował Dowódcy 15. GBZ za dotychczasową służbę, za współpracę, wsparcie i życzliwość. Podziękował również wszystkim żołnierzom i pracownikom RON za ich codzienny trud służby i pracy, profesjonalizm, wiedzę i umiejętności. Słowa podziękowania również zostały skierowane do instytucji i osób zasłużonych dla batalionu, po czym wręczono drobne upominki i nagrody.

Po przemówieniach, delegacja żołnierzy i pracowników RON podziękowała zdającemu obowiązki dowódcy – ppłk. Radosławowi BERNACIAKOWI za wspólna służbę i pracę wręczając okolicznościowy upominek. Następnie był czas na wyrazy uznania, podziękowania i życzenia od przybyłych gości. Oprawę muzyczną uroczystości uświetniła Orkiestra Wojskowa z Siedlec.
 
Tekst: por. Barbara Jaźwińska/15bsap
Fot: szer. Karol Chmielewski/15bsap