Priorytetem jest dla nas ochrona granicy Rzeczypospolitej Polskiej

26 zdjęć w galerii
Żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej wspierają działania Straży Granicznej w ochronie granicy polsko – białoruskiej od samego początku kryzysu migracyjnego.
Żołnierze 15.GBZ wspierając funkcjonariuszy Straży Granicznej pełnią odpowiedzialną służbę strzegąc nienaruszalności i szczelności pasa granicznego Polski i Unii Europejskiej. Nieprzerwanie, w dzień i w nocy Zawiszacy prowadzą działania obserwacyjno – ochronne w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom nadgranicznych miejscowości i niedopuszczenia do nielegalnego przekroczenia granicy. Żołnierze, mimo zmiennych warunków atmosferycznych oraz trudnych warunków terenowych codziennie realizują patrole piesze i mobilne. Aby przeciwdziałać próbom nielegalnego przekroczenia granicy przez migrantów nieustannie prowadzona jest rozbudowa zintegrowanej zapory inżynieryjnej.

W celu wsparcia żołnierzy realizujących zdania na granicy w 15.GBZ powstało Centrum Pomocy Rodzinie, które w ramach swojej działalności proponuje pomoc prawną, psychologiczną i duszpasterską (Całodobowa infolinia wsparcia – tel. 261 335 320, 261 335 321 oraz 723 251 059).

Tekst: kpt. Anna Bielak-Pestka
Foto: sierż. Bartosz Grądkowski, st. szer. Adrian Staszewski