None

Uroczyste przekazanie zmiany Batalionowej Grupy Bojowej NATO

W poniedziałek, 20 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim odbędzie się uroczyste przekazanie dowodzenia Batalionową Grupą Bojową NATO
Zapraszamy media
Zgłoszenia akredytacyjne zawierające: imię i nazwisko, nazwę redakcji, numer PESEL, numer legitymacji prasowej, numer telefonu komórkowego oraz numery rejestracyjne wozów transmisyjnych (jeżeli będą wjeżdżać na teren jednostki) należy przesyłać na adres 15bz.rzecznik@ron.mil.pl, w terminie do 17 stycznia br. (piątek) do godz. 10.00.
Zbiórka akredytowanych przedstawicieli mediów 20 stycznia br. do godz. 09.00 na Klubie OSPWL Orzysz bud. nr 15 (Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 1).
Szczegółowych informacji na temat udziału mediów udziela oficer prasowy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej
kpt. Martyna Kupis – tel. 723 251 615