None

Pamięć o Patronie

4 zdjęć w galerii
Rocznica śmierci – ppłk. dypl. Tadeusza Puszczyńskiego ps. Konrad Wawelberg

W dniu 24.02.2020 r. Śląscy terytorialsi uczcili pamięć ppłk. dypl. Tadeusza Puszczyńskiego ps. „Konrad Wawelberg”. Przedstawiciele 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej oddali hołd swojemu patronowi w rocznicę Jego śmierci. 

 

Tadeusz Puszczyński ps. „Zapała”, „Konrad”, „Konrad Wawelberg” ur. 2 lutego 1895 w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 24 lutego 1939 w Warszawie  podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, uczestnik III powstania śląskiego, dowódca „Grupy Wawelberga” prowadzącej działania specjalne. Syn dzierżawcy majątków ziemskich Władysława i Pelagii z Ochlewskich. Początkowo uczył się w gimnazjum rządowym, a po strajku szkolnym w prywatnym gimnazjum polskim w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie był przyjacielem Zygmunta Zaremby, Tadeusza Żarskiego i Stefana Roweckiego.

Od 1910 był członkiem Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej „Filarecja”. Był jednym z kierowników organizacji pod pseudonimem „Zapała”. W 1912 w związku
z nielegalną działalnością był aresztowany i osadzony w więzieniu na dziewięć miesięcy.
Po uwolnieniu za kaucją przeniósł się do Białej Cerkwi, gdzie złożył egzamin maturalny,
a stamtąd zagrożony ponownym aresztowaniem wyjechał w 1914 do Krakowa na dalsze studia. Od 1913 był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. Równocześnie wstąpił do „Strzelca”, gdzie ukończył kurs podoficerski.

Od sierpnia 1914 był żołnierzem IV batalionu I Brygady Legionów Polskich pod dowództwem Tadeusza Furgalskiego „Wyrwa”. Dowodził plutonem w bitwach pod Brzegami, Ksanami, Czarnkową i Winiarami. W Jakubowicach został mianowany sierżantem. Od maja 1915 z powodu stanu zdrowia został przydzielony do Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, działając w powiecie radomszczańskim jako zastępca oficera werbunkowego.