Zadanie

12SDZ zapewnia:

Zdolność planowania, organizacji, dowodzenia i kontroli połączonych działań ofensywnych, defensywnych, stabilizujących oraz uzupełniających w całym spektrum misji, w każdym środowisku fizycznym.