Szkolenie

Szkolenie dowództwa dywizji zapewni:

- rozwijanie zdolności do planowania i dowodzenia podległymi jednostkami w czasie pokoju, kryzysu i wojny oraz utrzymanie możliwości manewru i wysokiej efektywności działań bojowych, zapewniając wysoki poziom przetrwania.