Historia, Tradycje, nasz Patron

Historia powstania 12 Dywizji Zmechanizowanej jest ściśle związana z rozwojem i organizacją Wojska Polskiego w końcowym okresie II Wojny Światowej.

Dowództwo