Bolesław Krzywousty (1086r. - 1138r.)

Patron 12SDZ

Bolesław III zwany Krzywoustym, drugi syn księcia Polski Władysława Hermana i księżniczki czeskiej Judyty, urodził się 20 sierpnia 1086 r. Był przewidziany przez rodziców na dziedzica tronu z pominięciem praw starszego syna – Zbigniewa. Jeszcze za życia ojca otrzymał we władanie Śląsk (1097 r.), wraz z bratem stanął na czele buntu przeciwko wszechmocnemu palatynowi Sieciechowi (1100 r.). Od zgonu Władysława Hermana (4 czerwca 1102 r.) był obok Zbigniewa współrządcą państwa polskiego, sprawując bezpośrednią władzę w Małopolsce i na Śląsku. Podjął walkę o jedynowładztwo (w latach 1103 – 1113), w której najpierw zmusił brata do uznania swojego zwierzchnictwa i poddał pod swą władzę Wielkopolskę, która dotychczas znajdowała się w rękach Zbigniewa i pozostawił mu jako lenno Mazowsze (1106 – 1107), a następnie wygnał go z kraju. W 1112 r. wyraził zgodę na jego powrót, ale wkrótce kazał go oślepić, co przyczyniło się do jego rychłej śmierci rok później. Bolesław Krzywousty był wybitnym wodzem i ambitnym politykiem. W 1109 r. na czele wojska polskiego stawił czoło groźnemu najazdowi króla niemieckiego Henryka V, wspomaganego przez księcia Czech. Odrzucił kategorycznie żądanie uznania zwierzchnictwa niemieckiego nad ziemiami polskimi i zmusił przeciwników do sromotnego odwrotu. W późniejszych latach jeszcze wielokrotnie przyjdzie Bolesławowi toczyć wojny z Czechami o panowanie na Śląsku. Do najpiękniejszych kart polskiej historii wojennej należy bohaterska obrona Głogowa w sierpniu 1109 r., która miała decydujące znaczenie dla losów wojny z zachodnimi sąsiadami.   
zobacz więcej