gen. dyw. dr Dariusz PARYLAK

Generał dywizji doktor Dariusz Parylak w latach 1986-1990 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem. W okresie pomiędzy rokiem 1990, a 1993 był dowódcą plutonu czołgów w 5 pułku zmechanizowanym 12 Dywizji Zmechanizowanej, aby w 1993 roku objąć stanowisko dowódcy kompanii czołgów 2 batalionu czołgów, tego samego pułku. Funkcję tę pełnił do 1995 roku, kiedy to został dowódcą kompanii czołgów 2 batalionu czołgów w 12 Brygadzie Zmechanizowanej.
Generał dywizji doktor Dariusz Parylak w latach 1996 – 1998 był słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej. W 1999 roku ukończył kurs języka angielskiego na poziomie 3. W 1998 roku objął stanowisko dowódcy batalionu czołgów 12 Brygady Zmechanizowanej, na którym pozostawał do 2001 roku. W 2000 roku generał dywizji doktor Parylak był słuchaczem Specialized Language Course w Defense Language Institute w Lackland AFB w San Antonie (USA). Ukończył również zaawansowany kurs oficerów wojsk pancernych ACCC w Armour Center w Fort Knox (USA).
W latach 2001 – 2002 generał dywizji doktor Parylak był szefem sekcji operacyjnej (S-3) sztabu 12 Brygady Zmechanizowanej, po czym rozpoczął służbę w 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej, jako dowódca batalionu Kawalerii Pancernej im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. W latach 2004 – 2007 był szefem szkolenia 36 Brygady Zmechanizowanej. W tym czasie odbywał również służbę w ramach VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, jako zastępca szefa grupy - szef zespołu doradczo szkoleniowego Grupy ds. Szkolenia Irackich Sił Bezpieczeństwa.
W 2007 roku generał dywizji doktor Parylak uzyskał tytuł magistra ekonomii Magisterskich Studiów Uzupełniających Wydziału Ekonomii i Administracji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, a w 2008 roku został absolwentem Podyplomowego Studium Operacyjno - Strategicznego Akademii Obrony Narodowej.
W 2008 roku pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Lądowych, jako Szef Wydziału Planowania i Struktur Organizacyjnych w Oddziale Organizacyjnym. Od października 2008 do maja 2009 roku generał dywizji doktor Parylak wykonywał zadania w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, jako szef zespołu - starszy oficer łącznikowy w Zespole Oficerów Łącznikowych Dowództwa Polskich Sił Zadaniowych.
Po zakończeniu misji został szefem oddziału Analiz i Opracowań w Zarządzie Planowania Dowództwa Wojsk Lądowych (G-5). W 2012 roku rozpoczął studia w Podyplomowym Studium Polityki Obrony w US Army War Collage w Carlisle (Pennsylvania, USA), a po ich ukończeniu generał dywizji Parylak objął stanowisko Zastępcy Szefa Zarządu Planowania G-5 Dowództwa Wojsk Lądowych, a w 2014 roku został szefem szkolenia 12 Dywizji Zmechanizowanej.
Generał dywizji doktor Dariusz Parylak uzyskał tytuł doktora nauk społecznych Akademii Obrony Narodowej, wieńczący studia doktoranckie na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.
Od listopada 2016 roku generał dywizji doktor Dariusz Parylak pełnił obowiązki dowódcą 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 1 marca 2018 roku, otrzymał nominację na pierwszy stopień generalski.
W sierpniu 2018r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy dywizji - szefa sztabu dywizji w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. A następnie w marcu 2020 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancnernej. 14 sierpnia 2020 z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odebrał nominację na stopień generała dywizji. 
Z dniem 1 pażdziernika 2020 roku, na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej obejmuje dowodzenie w 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.
Odznaczenia: Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę”, „Gwiazda Afganistanu”, Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „The Army Commendation Medal”, „The Non Article 5 NATO Medal – The Iraq Freedom Operation”, „The Non Article 5 NATO Medal”, Złota Odznaka „Za Udział w Akcjach Bojowych”.
Generał Dariusz Parylak interesuje się problematyką związaną z bezpieczeństwem, fotografią, a jego pasją jest nurkowanie. Ma żonę Iwonę i dwie córki: Magdalenę i Agatę.