generał dywizji Maciej Jabłoński

Dowódca dywizji

gen. dyw. Maciej Jabłoński – urodził się 2 maja 1969 roku. Służbę w wojsku rozpoczął w 1988 roku, kiedy został podchorążym w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Po promocji na pierwszy stopień oficerski w 1992 roku objął dowództwo nad plutonem czołgów w 1 pułku zmechanizowanym w Wesołej, który następnie został przeformowany w 1 Warszawską Brygadę Pancerną. W 1994 roku objął dowodzenie nad kompanią czołgów, a dwa lata później, już w stopniu kapitana, został szefem sztabu – zastępcą dowódcy batalionu czołgów w tejże brygadzie. W 1997 roku odbył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów. W tym samym roku objął obowiązki kierownika sekcji szkolenia 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. W latach 1999-2001 roku był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej, następnie zaś został mianowany specjalistą, a potem – już jako podpułkownik – zastępcą szefa Oddziału Szkolenia Dowództw w Dowództwie Wojsk Lądowych w Warszawie. Po sześciu latach pracy w tymże oddziale objął stanowisko szefa Oddziału Operacyjnego. W 2011 roku wziął udział w X zmianie PKW Afganistan jako szef sztabu – zastępca dowódcy Polskich Sił Zadaniowych. W 2013 roku ponownie był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej, gdzie ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej. Kolejnym szczeblem kariery generała Jabłońskiego było objęcie stanowiska głównego specjalisty w Grupie Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a pół roku później został wyznaczony na stanowisko szefa Zarządu Planowania Rozwoju J-5 Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Od 1 lipca 2014 roku pułkownik Maciej Jabłoński objął dowodzenie nad 10 Brygadą Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka. 1 sierpnia 2015 roku otrzymał awans na pierwszy stopień generalski. Od 24 listopada 2016 roku generał brygady Maciej Jabłoński był szefem Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 w Sztabie Generalnym. W dniu 29 czerwca 2018 roku zostaje dowódcą 12 szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. 15 sierpnia 2018 roku Dowódca 12SDZ generał Jabłoński, z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymuje awans na stopień generała dywizji. Generał Jabłoński interesuje się kulturoznawstwem i motoryzacją. Jest żonaty i ma syna.