Wojskowo-cywilna współpraca „Dwunastki”

5 zdjęć w galerii
Wizyta młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu wałbrzyskiego w garnizonie Szczecin.
Z inicjatywy dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej – gen. dyw. dr Dariusza Parylaka w dniach: 24-26 sierpnia dzieci oraz młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu wałbrzyskiego zapoznają się z atrakcjami garnizonu Szczecin i Świnoujście oraz mają możliwość poznania wyposażenia jednostek bezpośrednio podległych 12 Dywizji Zmechanizowanej.

Kierując się myślą „czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci”, celem wizyty jest pokazanie dzieciom, a szczególnie młodzieży, jak wygląda zawód żołnierza. Jest to czas kiedy część uczniów zastanawia się nad wybraniem profilu szkoły a w przyszłości służby wojskowej jako swojego zawodu, dlatego takie przedsięwzięcia stanowią okazję do promowania służby wojskowej wśród młodzieży.

„Dzięki współpracy z powiatem wałbrzyskim młodzi goście mają sposobność poznania pięknych tradycji, nowoczesnego sprzętu wojskowego, a także mogą bezpośrednio porozmawiać z żołnierzami „Dwunastki” o służbie w Wojsku Polskim.” – podsumował gen. dyw. dr Dariusz Parylak.

Tekst i foto: por. Bartłomiej Kulesza 12SDZ