Transportem operacyjnym na „Ryś-a-21”!

14 zdjęć w galerii
Przez ponad 2 tygodnie żołnierze 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej będą brali udział w najważniejszym ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. Ryś-21
5 i 6 września br. pododdziały Jednostek Bezpośrednio Podległych (7 Brygady Obrony Wybrzeża, 12 Brygady Zmechanizowanej, 2 Brygady Zmechanizowanej, 8 Koszalińskiego pułku przeciwlotniczego, 12 batalionu dowodzenia) 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej realizują przemieszczenia transportami operacyjnymi na dużą odległość do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Przemieszczenie wojsk transportem kolejowym jest bardzo ważnym elementem szkolenia, począwszy od przygotowania teoretycznego żołnierzy z zakresu załadunku, rozładunku, jak i warunków bezpieczeństwa po praktyczną realizację transportu operacyjnego. Przerzut operacyjny z północno-zachodniej na południowo-wschodnią część Polski odbywał się jednocześnie z kilku miejscowości: Szczecina, Stargardu, Koszalina oraz Słupska.

Charakter obecnych konfliktów zbrojnych zmienia się w bardzo szybkim tempie, dlatego niezwykle istotne jest wyciąganie odpowiednich wniosków oraz wdrażanie nowych rozwiązań szkoleniowych, aby być przygotowanym na wyzwania współczesności. Z tego względu coraz ważniejsze staje się w wojsku wszechstronne wyszkolenie żołnierzy a także wysoka mobilność pododdziałów.” – podsumował gen. dyw. dr Dariusz Parylak

Tekst: por. Bartłomiej Kulesza 12SDZ
Foto: 12SDZ, 12BZ, 7BOW, 8pplot