Podwodne szkolenie nurków

4 zdjęć w galerii
Doskonalenie nawigacji podwodnej i technik nurkowania, a także podtrzymywanie wysokiej kondycji psychofizycznej - tak wygląda zgrupowanie poligonowe nurków.
Od 05 do 16 lipca br. żołnierze z 2 stargardzkiego batalionu saperów (4 nurków i 2 żołnierzy zabezpieczenia) biorą udział w zgrupowaniu, które jest realizowane
na terenie ośrodka szkolenia nurków w Wędrzynie. Miejsce to pozwala żołnierzom podnosić własne kwalifikacje dzięki jeziorom ze zróżnicowanym ukształtowaniem
dna oraz licznymi wrakami, które tam znajdują się.
W ich profesji nie ma miejsca na nawet drobne pomyłki, więc przed zanurzeniem każdy nurek musi być bardzo dobrze przygotowany, sprzęt dopięty na "ostatni guzik", a następnie spędzić około 20 minut w komorze dekompresyjnej, zanim rozpocznie nurkowanie.
W codziennej służbie, a w szczególności podczas dużych ćwiczeń i poligonów zabezpieczają przeprawy wodne pododdziałów ogólnowojskowych, więc tego typu zgrupowania skutkują podnoszeniem poziomu profesjonalizmu nurków.


Tekst: kpt. Błażej Łukaszewski
Zdjęcia: 2bsap