Ochotnicy szkolą się w 2 Brygadzie

9 zdjęć w galerii
Są w różnym wieku, pochodzą z różnych uczelni i różnych regionów Polski, ale łączy ich przede wszystkim jedna rzecz - ochotniczo zgłosili się, aby odbyć przeszkolenie wojskowe.
Prawie 100 ochotników – studentów od zeszłego tygodnia realizuje dość krótkie, bo tylko 3-tygodniowe, ale wymagające szkolenie na terenie 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.
Jest to przeszkolenie w ramach Legii Akademickiej, czyli programu stworzonego w 2017 r. przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla studentów, którzy wcześniej
nie odbyli żadnej formy przeszkolenia wojskowego.
Przed nimi zarówno zajęcia z musztry i regulaminów, jak i taktyki, strzelania czy wychowania fizycznego, więc każdy dzień mają wypełniony po brzegi.
Ochotnicy szkolą się głównie na obiektach 2 Brygady w Złocieńcu, ale 14 lipca br. mieli również okazję uczestniczyć w zajęciach na najnowocześniejszym w Polsce systemie szkolno – treningowym Śnieżnik w Stargardzie. Przykład choćby tego turnusu Legii Akademickiej pokazuje dobitnie jak intensywnie jest realizowane szkolenie w jednostkach 12 Dywizji Zmechanizowanej.
***
Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje od 2017 roku program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Studenci realizujący moduł podstawowy oraz podoficerski po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej ochotniczo składają do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym lub module podoficerskim. Realizowana jest ona podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania.

Tekst: kpt. Błażej Łukaszewski
Zdjęcia: kpt. Błażej Łukaszewski, st. chor. sztab. Bogdan Madaliński