Kierunek Nowa Dęba

6 zdjęć w galerii
Największe tegoroczne szkolenie poligonowe 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej rozpoczęte!
Ćwiczenie taktyczne z wojskami, którego celem jest sprawdzenie stopnia przygotowania dowództw, sztabów i pododdziałów do realizacji zadań bojowych zgodnie z przeznaczeniem rozpoczęło pierwszą fazę – czyli przemieszczenie na dużą odległość. W ćwiczeniu będzie brało udział około 4000 żołnierzy oraz prawie 1000 jednostek sprzętu wojskowego z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz jednostek bezpośrednio podległych. Pierwsza faza ćwiczenia obejmuje przemieszczenie transportu kołowego na Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie z wykorzystaniem dróg publicznych.

Tekst: por. Bartłomiej Kulesza 12SDZ
Foto:12BZ (st. szer. Piotr Pytel), 8pplot, 5Lpa