97 urodziny legendarnej łączniczki Armii Krajowej

3 zdjęć w galerii
Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej złożył życzenia urodzinowe Matce Chrzestnej sztandaru 12 Dywizji Zmechanizowanej.
Generał dywizji doktor Dariusza Parylak, dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, odwiedził i złożył życzenia urodzinowe Matce Chrzestnej sztandaru 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej – podpułkownik Danucie Szyksznian-Ossowskiej.


***
Danuta Szyksznian-Ossowska od 1940 r. należała do grupy łączniczek Marii Tomkiewiczówny „Grażyny” w organizacji Związku Walki Zbrojnej. Grupa ta otrzymała nazwę „Kozy” z uwagi na młody wiek łączniczek. „Sarenka” zajmowała się przerzutem prasy na punkty kolporterskie a także przerzutem broni. Od stycznia do lipca 1944 r. działa w Kedywie przy Komendzie Okręgu Wileńskiego. Dnia 24 grudnia 1944 r. została aresztowana przez NKGB i po licznych przesłuchaniach skazana zaocznie na 10 lat łagrów. Z łagru Jełszanka koło Saratowa została zwolniona we wrześniu 1945 r. w skutek chorób wywołanych ciężkimi warunkami. Po przewiezieniu do Wilna nielegalnie przekroczyła granicę i zamieszkała w Drawnie. W 1970 r. podjęła pracę z dziećmi niepełnosprawnymi w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Policach. Od 1981 r. razem z mężem Jerzym rozpoczęła pracę w Klubie Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej w Szczecinie, gdzie pełniła funkcję Wiceprezesa. Pani Danusia prześladowana była za akcje promujące pamięć o żołnierzach kresowych. Mimo tego nie zaprzestała działalności (przez długie lata pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK) a spotkania żołnierzy środowiska wileńskiego w Międzyzdrojach, które zainicjowała, odbywają się do dnia dzisiejszego.

Kochana nasz pani Danuto! Z okazji Twych Urodzin wszyscy żołnierze oraz pracownicy RON życzą Ci wszystkiego, co najpiękniejsze i najlepsze, radosnych i pogodnych dni, pełnych szczęścia i miłości, żyj nam 200 lat w zdrowiu i pogodzie ducha!

Tekst: por. Bartłomiej Kulesza 12SDZ
Foto: 12SDZ