Szkolenie taktyczno-specjalne rozpoczęte.

5 zdjęć w galerii
12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana rozpoczęła ćwiczenie taktyczno-specjalne z wojskami pod kryptonimem „Hardun-21”
Ćwiczenie „Hardun-21” jest jednym z najważniejszych tegorocznych zamierzeń szkoleniowych 12 Dywizji. Głównym jego celem jest ocena zdolności pododdziałów logistycznych do realizacji zadań zgodnie z wojennym przeznaczeniem. Szkolenie
w imieniu dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej – gen. dyw. dr Dariusza Parylaka rozpoczął gen. bryg. Jacek Ostrowski – zastępca dowódcy – szef sztabu dywizji.
Ćwiczenie będzie się odbywało na obiektach Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko, gdzie sprawdzone zostaną zdolności pododdziałów logistycznych do rozwijania elementów i urządzeń zabezpieczenia technicznego w wyznaczonych rejonach.
Tekst i foto: por. Bartłomiej Kulesza 12SDZ