None

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

6 zdjęć w galerii
230 lat temu, Sejm zwany Wielkim uchwalił jako pierwszy w Europie i drugi na świecie nowoczesną ustawę rządową, nazwaną Konstytucją 3 Maja.
Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod Pomnikiem Czynu Polaków w Parku Kasprowicza na Jasnych Błoniach w Szczecinie została wystawiona wojskowa asysta honorowa składająca się z żołnierzy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Następnie o godzinie 12.00 został odegrany hymn państwowy. Centralnym punktem obchodów było złożenie symbolicznej wiązanki kwiatów przez delegacje posłów, władz samorządowych i lokalnych oraz delegacje służb mundurowych na czele z gen. dyw. dr Dariuszem Parylakiem.
                                                                                                                                 ***
Polacy uchwalili pierwszą w Europie Konstytucję, która była drugą ustawą zasadniczą w świecie po konstytucji amerykańskiej. Dzieło Sejmu Czteroletniego stało się wielkim zwycięstwem tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego. Konstytucja 3 Maja, która gruntownie zmieniała ustrój Rzeczypospolitej, należała bez wątpienia do najjaśniejszych i najlepiej znanych kart naszej historii. Konstytucja wzmacniała suwerenność i stabilność naszego państwa. Twórcy ustawy zadbali też o reformę wymiaru sprawiedliwości, miastom nadali nowe prawa, poszerzyli również krąg ludzi odpowiedzialnych za losy naszej Ojczyzny. Wielkie dzieło polskiego Sejmu stało się dla patriotów drogowskazem i legitymacją wszelkich dążeń niepodległościowych. Idee zawarte w Konstytucji 3 Maja, nazywanej Majową Jutrzenką, podrywały kolejne patriotyczne pokolenia do walki o niepodległość.

Tekst i foto: por. Bartłomiej Kulesza 12SDZ