None

Kwartalna odprawa Dowódcy „Dwunastki”

3 zdjęć w galerii
W dniach 15-19.03.2021 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Piechoty Górskiej „Jodła” w Dusznikach Zdrój odbyła się kwartalna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa Dowódcy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej połączona z narciarskim obozem kondycyjnym.
Odprawa przeprowadzona przez Dowódcę "Dwunastki" generała dywizji doktora Dariusza Parylaka miała na celu omówienie i rozliczenie zasadniczych zadań realizowanych w pierwszym kwartale 2021 roku. Podczas odprawy dowódca dywizji przeprowadził ćwiczenie grupowe oraz wskazał i omówił priorytetowe kierunki działalności na kolejny kwartał. Odprawa była także doskonałą okazją do poprawienia kondycji fizycznej kierowniczej kadry Dowództwa „Dwunastki” i dowódców jednostek bezpośrednio podległych. W podsumowaniu odprawy Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji - generał Dariusz Parylak podziękował wszystkim uczestnikom za wysokie zaangażowanie w realizację zadań w minionym kwartale.

Tekst i foto: mjr Marcel Podhorodecki/12SDZ