Najlepsze bojowe plutony „Dwunastki”

16 zdjęć w galerii
Zawody użyteczno-bojowe plutonów zmechanizowanych oraz zmotoryzowanych 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej na obiektach szkoleniowych CSWL Drawsko Pomorskie.
Zmagania o miano najlepszego plutonu zmechanizowanego oraz zmotoryzowanego rozpoczęto od odprawy technicznej podczas której zawodnicy zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa oraz zasadami obowiązującymi w czasie zawodów. Konkurencje przygotowane w ramach zawodów użyteczno-bojowych obejmowały wszystkie najważniejsze zagadnienia ze szkolenia pododdziałów zmechanizowanych oraz zmotoryzowanych m.in.: szkolenie ogniowe, terenoznawstwo, obronę przed bronią masowego rażenia, a także zadania inżynieryjno-saperskie. W ostatnim dniu zawodnicy mieli do pokonania marsz na orientację, gdzie najważniejszą kwestią było odnalezienie się w terenie oraz umiejętne posługiwanie się mapą. Dodatkową trudnością były warunki pogodowe podczas całych zawodów. Pozostałe konkurencje nie były wcale łatwiejsze. Wymagały od zawodników ogromnej determinacji i wysiłku bowiem zmęczenie fizyczne rosło z każdą godziną zawodów. Po zaciekłej rywalizacji najlepszym plutonem zmotoryzowanym 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej został: pluton z 1. batalionu piechoty zmotoryzowanej „Legionów”, natomiast najlepszym plutonem zmechanizowanym „Dwunastki” okazał się pluton z 1. Lęborskiego batalionu zmechanizowanego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego.

Serdecznie gratulujemy! Trzymamy kciuki za naszych żołnierzy na szczeblu centralnym!

tekst: por. Bartłomiej KULESZA/12SDZ
foto: por. Bartłomiej Kulesza/12SDZ, st. szer. Piotr Pytel 12BZ