None

Wymierna współpraca medyczna

6 zdjęć w galerii
Pandemia COVID-19 zmobilizowała i zaangażowała znaczne siły oraz środki Wojska Polskiego w m. in. wsparcie służby zdrowia, ale z drugiej strony szpitale również organizują różne akcje dla żołnierzy.
Na pierwszej linii walki z koronawirusem są szpitale, które od wielu miesięcy otrzymują cenne i skuteczne wsparcie służb mundurowych. Przykładem takiej współpracy jest prawie 300 żołnierzy 12 Brygady Zmechanizowanej, którzy są ściśle zaangażowani w kilkudziesięciu miejscach na Pomorzu Zachodnim lub utrzymywani w gotowości do wsparcia systemu opieki zdrowotnej. Za wojskową pomoc, dyspozycyjność i poświęcenie szpitale często odwzajemniają się, a dowodzi tego np. udział 12 Brygady w „Zachodniopomorskim Programie Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19”. Żołnierze „Błękitnej” Brygady codziennie wykonują zadania m. in. w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, więc w czwartek 03 grudnia br. personel medyczny tego szpitala odwiedził koszary 12 Brygady w celu przebadania prawie 300 żołnierzy i pracowników. W pierwszym etapie pobierano próbkę krwi, aby oznaczyć ewentualną obecność przeciwciał wczesnych oraz późnych przeciw SARS CoV-2. Badanie to pozwoli na wykrycie kontaktu z koronawirusem, włączając identyfikację osób zakażonych bezobjawowo lub skąpoobjawowo, które mogły być źródłem infekcji dla innych oraz badanie przesiewowe osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2.
Biorąc pod uwagę obecnie duże zaangażowanie 12 Brygady w walkę z koronawiursem oraz szereg zadań bieżących wiedza ta będzie miała kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania jednostki. Inicjatywa szpitala stanowi kolejny dowód wymiernej, obustronnej współpracy między personelem medycznym, a żołnierzami 12 Brygady.

Tekst: kpt. Błażej Łukaszewski
Zdjęcia: kpt. Błażej Łukaszewski, st. szer. Piotr Pytel