Międzynarodowe współdziałanie priorytetem „Dwunastki”

5 zdjęć w galerii
W listopadzie br. na bazie infrastruktury 12 Brygady Zmechanizowanej odbyło się polsko-węgierskie szkolenie żołnierzy wchodzących w skład III Zmiany PKW Liban.
Szkolenie jest wykonywaniem zadania bojowego w czasie pokoju, dlatego żołnierze 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej zawsze podkreślają jak ważne jest współdziałanie i współpraca wojsk sojuszniczych. Jednym z licznych tego dowodów jest szkolenie polskich i węgierskich żołnierzy przygotowujących się do III Zmiany PKW Liban. Proces szkolenia został podzielony na kilka etapów, m.in.: przygotowawczy, zgrywający i końcowy, który będzie trwał do momentu przerzutu głównych sił kontyngentu do miejsca stacjonowania. W czasie pierwszego etapu każdy żołnierz przechodził badania lekarskie, które kończyły się uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do wyjazdu na teren misji, następnie zakwalifikowanych żołnierzy kierowano na kursy i szkolenia specjalistyczne przygotowujące ich do konkretnego stanowiska w ramach kontyngentu. W części zgrywającej każdy z uczestników musiał zaliczyć zajęcia z zakresu łączności, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, ewakuacji medycznej, OPBMR (obrony przed bronią masowego rażenia), szkolenia ogniowego i C-IED (przeciwdziałania improwizowanych ładunków wybuchowych). Ostatni etap szkolenia to oczywiście certyfikacja po której odbędzie się przerzut sił głównych kontyngentu.


Tekst: por. Bartłomiej Kulesza/12SDZ
Foto: Marcin Bielecki/PAP, st. szer. Piotr Pytel/12BZ