None

Ostatnia przeprawa z „Dwunastką”

9 zdjęć w galerii
Organizacja pokonywania przeszkód wodnych w warunkach zbliżonych do działania na polu walki była tematem kursu szkoleniowo – metodycznego Dowódcy „Dwunastki” na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim.
W ostatnich dniach dowodzenia 12 Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną generał dywizji Maciej Jabłoński na terenie CSWL Drawsko przeprowadził kurs szkoleniowo – metodyczny nt. „Organizacji pokonywania przeszkody wodnej”. Celem dwudniowego kursu było przedstawienie najlepszych form organizacji w zakresie szkolenia oraz prowadzenia ćwiczeń z pokonaniem przeszkody wodnej, ujednolicenie i ukierunkowanie szkolenia oraz doskonalenie wiedzy dowódców. Pierwszego dnia uczestnicy szkolenia wzięli udział w zajęciach teoretycznych połączonych z pokazem statycznym sprzętu wojskowego. Podczas zajęć realizowano zagadnienia z organizacji i przygotowania do pokonywania przeszkody wodnej. Drugiego dnia, szkolenie odbyło się w formie praktycznej w oparciu o przeszkodę wodną jeziora „Zły Łęg”. Podsumowując zajęcia, generał dywizji Maciej Jabłoński sprecyzował wnioski z przebiegu kursu oraz postawił zadania dowódcom podległych jednostek do przyszłej działalności szkoleniowo-metodycznej.

Tekst i foto: por. Bartłomiej Kulesza 12SDZ