None

Nadmorskie szkolenie przeciwlotników

12 zdjęć w galerii
Pododdziały 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej realizowały strzelania bojowe w ramach ćwiczenia taktycznego „Hiena 20” na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce.
Charakter obecnych konfliktów zbrojnych zmienia się w bardzo szybkim tempie, dlatego niezwykle istotne jest wyciąganie odpowiednich wniosków oraz wdrażanie nowych rozwiązań szkoleniowych, aby być przygotowanym na wyzwania współczesności. Z tego względu coraz ważniejsze staje się w wojsku wszechstronne wyszkolenie żołnierzy a także wysoka mobilność pododdziałów. Dlatego nadmorskie szkolenie 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego było bardzo intensywne. Po przemieszczeniu do wyznaczonego rejonu i zorganizowaniu obozowiska, każdy pododdział rozpoczął szkolenie według ściśle określonego planu. Żołnierze uczestniczyli przede wszystkim w zajęciach ze szkolenia ogniowego i taktyki. Każdy doskonalił swoje umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku służbowym. Zwieńczeniem szkolenia były przeprowadzone strzelania bojowe – strzelania rakietowe z samobieżnych przeciwlotniczy zestawów rakietowy „OSA” z krótkich przystanków (co jest nowością w programie szkolenia) oraz przeciwlotniczych zestawów rakietowych 2K12M2 „KUB”
„Szkolenie ogniowe na obiektach poligonowych CPSP w Ustce umożliwiło kompleksowe sprawdzenie wyszkolenia pododdziałów pułku kończącego trzy letni cykl szkoleniowy, oraz ich gotowość do kolejnych tegorocznych zadań i przedsięwzięć. Udział w nadmorskim szkoleniu pododdziałów przeciwlotniczych pozwolił ponadto na doskonalenie współdziałania w warunkach bojowych” – podsumował dowódca 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego – płk Tomasz Sawczuk

Tekst i foto: por. Bartłomiej Kulesza /12SDZ