None

Lekcja historii!

18 zdjęć w galerii
Kadra dowódcza, dowódcy jednostek bezpośrednio podległych 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej uczestniczyli w podróży historyczno-geograficznej „szlakiem wojny polsko-rosyjskiej 1920”
Kadra dowódcza „Dwunastki” na czele z generałem dywizji Maciejem Jabłońskim oraz oficerowie sztabu i pionu szkolenia mieli możliwość zapoznania się z przebiegiem działań wojny polsko-rosyjskiej w 1920 roku. Podczas podróży historyczno-geograficznej z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej były realizowane zagadnienia związanych między innymi z analizą faktów historycznych. Uczestnicy przedsięwzięcia mogli również doskonalić się w rozwiązywaniu problemów taktycznych podczas planowania działań, dokonywać analizy i oceny wpływu terenu na prowadzenie różnych rodzajów i form działań bojowych, a także możliwości użycia współczesnych wojsk na tle historycznych działań na szlaku wojny polsko-bolszewickiej. Podczas niezwykłej podróży Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej – generał dywizji Maciej Jabłoński w imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wręczył generałowi brygady Rafałowi Ostrowskiemu – honorową broń białą – Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych RP. Lekcją historii, która na długo pozostanie w naszej pamięci były miejsca upamiętniające bohaterskie czyny polskich żołnierzy podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku: Miejsce Pamięci Poległych Ułanów Bitwy pod Komarowem, Cmentarz Wojenny w Cycowie oraz Cmentarz Wojenny w Ossowie. Cześć Ich Pamięci!

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom oraz „przyjaciołom” 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej za pomoc i organizację wyjątkowej lekcji historii jakim była podróż historyczno-geograficzna szlakiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku!

Tekst i foto: por. Bartłomiej Kulesza 12SDZ