None

1. września na zawsze w naszej pamięci!

9 zdjęć w galerii
Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej uczestniczył w obchodach 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
1 września br. dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej – generał dywizji Maciej Jabłoński, poseł Artur Szałabawka, wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz, oraz dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie dr Paweł Skubisz złożyli znicze i kwiaty na grobach bohaterskich obrońców Westerplatte, którzy po wojnie zamieszkali w Szczecinie: generała brygady inż. Aleksandra Litwinowicza, strzelca Jana Zielińskiego obrońcy Westerplatte - Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, Stefana Nercia obrońcy Westerplatte, strzelca Zygmunta Dopierało obrońcy Westerplatte - Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, oraz pod pomnikiem: „W Hołdzie Bohaterom Września 1939”
Cześć Ich Pamięci!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ***
81 lat temu – 1 września 1939 r. – bez wypowiedzenia wojny, III Rzesza Niemiecka zaatakowała Rzeczpospolitą na całej długości granicy między obydwoma państwami. Tego dnia na Polskę, działając zgodnie z planem Hitlera, napadła od południa także armia słowacka. Wojsko Polskie, mimo ogromnej dysproporcji sił, od początku stawiało bohaterski opór, licząc na rychłą pomoc zbrojną aliantów zachodnich. Symbolicznym początkiem II wojny światowej stał się ostrzał polskiej składnicy tranzytowej Westerplatte w Gdańsku przez niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein”. Żołnierze polscy w heroicznym oporze wytrwali na Westerplatte do 7 września – atakowani z lądu, ostrzeliwani z morza i bombardowani przez lotnictwo. Zgodnie z rozkazem Adolfa Hitlera wojska niemieckie prowadziły wojnę bezwzględną, totalną, skierowaną również przeciw ludności cywilnej. Lotnictwo niemieckie bombardowało nie tylko cele wojskowe i szlaki komunikacyjne, ale dokonywało terrorystycznych ataków na miasta, w których nie było obiektów militarnych czy przemysłowych, np. pierwszego dnia wojny zbombardowano Wieluń. Ofiarami niemieckich lotników padali uchodźcy z terenów objętych działaniami wojennymi.

Tekst i foto: por. Bartłomiej Kulesza 12SDZ