None

Przekazanie dowodzenia w PKW Afganistan

8 zdjęć w galerii
W piątek, 3 lipca br. w bazie Bagram odbyło się przekazanie obowiązków na stanowisku Dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.
Dowódca XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie płk pil. Waldemar Gołębiowski przekazał obowiązki dowódcy XII zmiany kontyngentu płk. Danielowi Butrynowi. W trakcie ceremonii odczytane zostały rozkazy personalne Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, następnie dowódcy podpisali protokoły zdania i objęcia obowiązków na stanowisku służbowym.
Płk pilot Waldemar Gołębiowski w swoim przemówieniu dokonał podsumowania działalności kontyngentu przez ostatnie sześć miesięcy oraz podziękował swoim żołnierzom za wzorową służbę. „Stojąc w tym miejscu chciałbym moim żołnierzom XI zmiany podziękować za ich trud i poświęcenie. W ostatnich dniach spotkałem się indywidualnie z żołnierzami poszczególnych plutonów czy komórek organizacyjnych, jednak chciałbym raz jeszcze podkreślić, iż przepełnia mnie duma i zaszczyt, że mogłem dowodzić takimi żołnierzami, którzy w najtrudniejszych momentach potrafili pokazać swój charakter, doświadczenie i zaangażowanie.
Obejmujący obowiązki, dowódca XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego płk Daniel Butryn, podziękował za sprawne przekazanie obowiązków oraz wdrożenie jego żołnierzy ze specyfiką służby na poszczególnych stanowiskach funkcyjnych w rejonie misji. Życzył także żołnierzom XI zmiany szczęśliwego powrotu do domów.
Po uroczystym apelu w kaplicy kontyngentu odprawiona została Msza Święta w intencji żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej obu zmian, celebrowana przez kapelanów XI i XII zmiany. Ksiądz por. Mariusz Leonik życzył żołnierzom XI zmiany szczęśliwego powrotu do Polski, przekazując życzenia od Biskupa Polowego dla rodzin powracających żołnierzy.
Główny trzon Polskiego Kontyngentu Wojskowego XII zmiany w Afganistanie, stanowią żołnierze 5. pułku artylerii z Sulechowa, który wchodzi w skład 12. Dywizji Zmechanizowanej. Działania 5. pułku zabezpieczają żołnierze z 10. Brygady Logistycznej z Opola oraz specjaliści wojskowi z różnych jednostek wojskowych z całej Polski.
Do głównych zadań żołnierzy PKW Afganistan RSM XII zmiany należeć będzie:
- doradzanie afgańskim dowództwom i instytucjom podległym Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych;
- ochrona doradców w trakcie realizacji przez nich zadań;
- ochrona bazy;
- doraźna ochrona konwojów logistycznych.

Tekst: mjr Paweł KIERACH
Zdjęcia: mjr Paweł KIERACH