None

Obsługa sprzętu

4 zdjęć w galerii
DEFENDER-Europe 20 + to nie tylko działania pododdziałów bojowych ale także obsługa sprzętu i wszystkie czynności obsługowo-naprawcze.
Ćwiczenia poligonowe dla wielu z nas kojarzą się przede wszystkim z działaniami bojowymi, lecz jest to również czas intensywnej, wytężonej pracy związanej z przygotowaniem sprzętu wojskowego do zbliżających się kolejnych zadań podczas DEFENDER-Europe 20+. Codzienny wysiłek wkładany przez załogi KTO Rosomak oraz żołnierzy służb technicznych w zachowanie sprawności sprzętu i uzbrojenia oraz jak najlepsze jego przygotowanie podczas międzynarodowej współpracy, poprzez kompleksową obsługę jest podstawowym czynnikiem, wpływającym na przyszłą jego niezawodność. „Dbałość o sprawność techniczną w głównej mierze spoczywa na użytkowniku danego sprzętu. Żołnierze załóg wykonują niezbędne zabiegi konserwacyjne zespołów i podzespołów, wymieniają oleje i płyny eksploatacyjne, a także usuwają wykryte usterki. Jeśli dobrze poznasz sprzęt, jego budowę, zasady działania oraz możliwości taktyczne to podczas wykonywania zadań będziesz w stanie kompleksowo i komplementarnie wykorzystać jego możliwości.” – podsumował dowódca załogi KTO Rosomak.

Tekst: por. Bartłomiej Kulesza/12SDZ
Foto: szer. Piotr Pytel/12BZ