None

Szpica czołowa „Dwunastki” na Defender Europe 20+

8 zdjęć w galerii
Działanie jako szpica czołowa batalionu zmotoryzowanego sił głównych oraz rozpoznanie drogi marszu i rejonu – to wybrane zadania żołnierzy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej podczas wspólnego polsko – amerykańskiego ćwiczenia Defender Europe 20 +
Żołnierze, po sforsowaniu przeszkody wodnej na jeziorze Zły Łęg przemieścili się do nowego rejonu. To jedno z zadań podczas ćwiczenia z wojskami sojuszniczymi. Już od pierwszych dni polsko-amerykańskiego współdziałania na terenie poligonu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko żołnierze 14. batalionu „Ułanów Jazłowieckich” 12. Brygady nie zwalniają tempa. Żołnierze po przemieszczeniu się do wyznaczonego rejonu i pokonaniu przeszkody wodnej odbyli marsz na orientację, aby być gotowym do wykonania kolejnych zadań. Żołnierze wyposażeni w mapy, busole, a przede wszystkim zdobytą, podczas wielu krajowych i międzynarodowych ćwiczeń, wiedzę ruszyli do działania. Dowódcy plutonów dostali zarządzenie przygotowawcze, a następnie rozkaz bojowy do marszu. „Nasza kompania działa jako szpica czołowa batalionu zmotoryzowanego sił głównych z zadaniem rozpoznania drogi marszu i rejonu. Istotnym elementem było wystawienie ubezpieczeń bezpośrednich, a także dobre rozpoznanie drogi marszu”- podsumował dowódca kompanii.

***
DEFENDER-Europe 20 Plus, w którym uczestniczy blisko 6000 żołnierzy polskich i amerykańskich oraz około 2000 jednostek sprzętu jest modyfikacją pierwotnie planowanego do realizacji ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 - największego przerzut sił wielkości dywizji, w pełnej gotowości bojowej ze Stanów Zjednoczonych do Europy od 25 lat. Planowano przerzucenie 20 000 amerykańskich żołnierzy. Głównym celem DEFENDER- Europe 20 przed i po modyfikacji jest zwiększenie gotowości do działania w sytuacji kryzysowej poprzez sprawdzenie nie tylko zdolności armii USA do szybkiego przerzutu dużej liczby żołnierzy i sprzętu z USA, ale również gotowości państw-gospodarzy do ich przyjęcia. W chwili podjęcia decyzji o modyfikacji tego ćwiczenia i wstrzymaniu przemieszczania sprzętu ze Stanów Zjednoczonych do Europy, ponad dziewięćdziesiąt procent sprzętu przeznaczonego dla DEFENDER-Europe 20 dotarło z USA drogą lotniczą lub morską na Stary Kontynent. Korzystając z obecności już przerzuconych wojsk i sprzętu jaki dotarł do Polski - przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm sanitarnych przeprowadzone zostanie zmodyfikowane polsko – amerykańskie ćwiczenie DEFENDER-Europe 20 Plus.
Głównym celem ćwiczenia jest zwiększenie gotowości strategicznej oraz interoperacyjności dzięki zdolności do szybkiego rozmieszczenia oddziałów z USA do Europy, a także sprawdzenie możliwości państw-gospodarzy w zakresie ich przyjęcia. Warto podkreślić, że kluczowa dla ćwiczeń logistyka już została przetestowana i rozwinięta. Ćwiczenia, które potrwają do 19 czerwca, podnoszą także bezpieczeństwo wschodniej flanki oraz służą wypracowaniu procedur użycia wojsk wobec nowych wyzwań współczesnego pola walki i odstraszeniu potencjalnego agresora.

Tekst: por. Bartłomiej Kulesza/12SDZ
Foto: szer. Piotr Pytel/12BZ