None

Szkolenia zgrywające do ”Defendera”

7 zdjęć w galerii
W trakcie szkolenia poligonowego przed ćwiczeniem taktycznym z wojskami pk. Defender Europe 20 Plus jednym z kluczowych celów jest doskonalenie współdziałania z siłami sojuszniczymi.
12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana stale współdziała w środowisku międzynarodowym, a ćwiczenie „Defender Europe 20 Plus” potwierdza tę tezę. Każdego dnia zmotoryzowani z „Dwunastki” ramię w ramię z sojusznikami wykonują zadania taktyczne, które realizowane są w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. „Niemal wszystkie zadania realizowane przez ćwiczące pododdziały są skorelowane z pododdziałami wojsk sojuszniczych, dzięki temu wypracowujemy wspólne procedury i schematy działania. Doskonalimy własne rzemiosło, poznając warsztat naszych partnerów, ich możliwości i potencjał bojowy” – generał dywizji Maciej Jabłoński. Pododdziały 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej zajęły rejony rozmieszczenia, przygotowując je zgodnie z zasadami zabezpieczenia bojowego do właściwego funkcjonowania. Lwią część pracy wykonały organy dowodzenia ćwiczących pododdziałów, które realizując poszczególne fazy i etapy procesu dowodzenia, przygotowały podległe siły do właściwego wykonywania postawionych im zadań.

***
Głównym celem ćwiczenia jest zwiększenie gotowości strategicznej oraz interoperacyjności dzięki zdolności do szybkiego rozmieszczenia oddziałów z USA do Europy, a także sprawdzenie możliwości państw-gospodarzy w zakresie ich przyjęcia. Warto podkreślić, że kluczowa dla ćwiczeń logistyka już została przetestowana i rozwinięta. Ćwiczenia te podnoszą także bezpieczeństwo wschodniej flanki oraz służą wypracowaniu procedur użycia wojsk wobec nowych wyzwań współczesnego pola walki i odstraszeniu potencjalnego agresora.

Tekst: por. Bartłomiej Kulesza/12SDZ
Foto: por. Bartłomiej Kulesza/12SDZ, st. chor. sztab. Artur Walento/12SDZ