None

Dywizyjne Święto Artylerzystów

9 zdjęć w galerii
W dniach 10-11 grudnia w Sali audiowizualnej 5. Lubuskiego pułku artylerii Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Maciej Jabłoński przeprowadził kurs szkoleniowo – metodyczny połączony z obchodami Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.
W kursie udział wzięli: kierownicza kadra Szczecińskiej ,,Dwunastki’’, dowódcy jednostek dywizji, szefowie szkolenia, zastępcy dowódców pułków, szefowie artylerii brygad oraz żołnierze dowództwa 12 dywizji zmechanizowanej. Tematem kursu było realizacja zadań wsparcia ogniowego z wykorzystaniem nowowprowadzonego sprzętu artyleryjskiego przez 5 pułk artylerii.
W czasie kursu zapoznano kadrę uczestników z możliwościami ogniowymi nowowprowadzonego sprzętu artyleryjskiego, z organizacją, przygotowaniem i prowadzeniem Treningu Kierowania Ogniem na szczeblu dywizjonu oraz z infrastrukturą i zasadami przechowywania sprzętu wojskowego DMO REGINA.
W środę 11 grudnia odbył się w sulechowskim pułku uroczystszy apel całego stanu osobowego jednostki oraz kadry artyleryjskiej dywizji w obecności gen. dyw. Macieja Jabłońskiego. Odczytano decyzje i rozkazy z okazji święta WRiA. Podczas uroczystego apelu dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. Jabłoński, szef Wojsk Rakietowych i Artylerii wraz z dowódcą 5 Lubuskiego pułku artylerii płk Kulą wręczyli żołnierzom mianowania na kolejny stopień wojskowy, Odznaki Honorowe Wojsk Lądowych, listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe. Po ceremonii wręczenia wyróżnień odbyła się defilada wojsk.
Tekst i zdjęcia: plut. Zdzisław Szcześniak