None

Dowódca „Dwunastki” na „Citadel Bonus 2019”

2 zdjęć w galerii
Od 29 listopada w Bydgoszczy trwa ćwiczenie francuskiego Korpusu Szybkiego Reagowania (RRC-FR) z Lille. Gospodarzem treningu jest Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC).
Żołnierze przybyli do Polski, aby doskonalić swoje zdolności do dowodzenia na szczeblu taktycznym i operacyjnym. W JFTC ćwiczy 750 żołnierzy z 16 krajów, w tym aż 17 generałów. Ćwiczenie „Citadel Bonus 2019” potrwa do 12 grudnia.
Ćwiczenie ma przygotować dowódców i sztabowców do dowodzenia jednostkami od szczebla brygady do korpusu. Wszyscy szkolący się tworzą sztaby poszczególnych jednostek i korpusu, które w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej będą gotowe do dowodzenia dziesiątkami tysięcy żołnierzy.
Citadel Bonus 2019” skupia się na doskonaleniu wiedzy na temat misji i zadań Połączonego Korpusu Ekspedycyjnego i umożliwieniu RRC-FR dostosowania i dopracowania swoich umiejętności w taki sposób, by móc dowodzić NATO-wskim Lądowym Komponentem Sił Szybkiego Reagowania. Uczestnicy w trakcie szkolenia wykorzystują scenariusz, pełen fikcyjnych, ale bardzo realistycznych sytuacji, które mogą się zdarzyć w bieżących i przyszłych operacjach.


Tekst: kmdr. por. Piotr Adamczak
Foto: arch. JFTC.