None

Certyfikacja misji rozpoczęta!

7 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: szer. Piotr Pytel
Przez wiele miesięcy żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej oraz oddelegowani z innych jednostek wojskowych szkolili się bardzo intensywnie, a we wtorek 08 października br. rozpoczęli swój ostatni sprawdzian – certyfikację do misji.
Przez wiele miesięcy żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej oraz oddelegowani z innych jednostek wojskowych szkolili się bardzo intensywnie, a we wtorek 08 października br. rozpoczęli swój ostatni sprawdzian – certyfikację do misji.
Głównym celem certyfikacji jest potwierdzenie przygotowania do udziału w XI zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego Resolute Support Mission Afganistan.
Dodatkowo podczas certyfikacji ocenie będzie poddana zdolność do prowadzenia działań zgodnie z mandatem misji.
Z tych powodów w pierwszej kolejności sprawdzane są dokumenty oraz znajomość procedur, następnie będzie oceniane prowadzenie działań, które odzwierciedlają możliwe sytuacje i potencjalne zagrożenia w rejonie misji.

Tekst: kpt. Błażej Łukaszewski
Zdjęcia: szer. Piotr Pytel