generał brygady - V-T

Zastępca dowódcy - Szef sztabu dywizji

V - T