generał brygady Jacek Ostrowski

Zastępca dowódcy - Szef sztabu dywizji

Generał brygady Jacek Ostrowski urodził się 20. listopada 1964 roku.   Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1987 r.), Akademii Obrony Narodowej (1995, 2007, 2013 r.) oraz Uniwersytetu Szczecińskiego (1999 r.). W swojej dotychczasowej karierze wojskowej był m.in.: Szefem Szkolenia-Zastępcą Dowódcy, Szefem Sztabu 12. Brygady Zmechanizowanej, Zastępcą Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz Szefem Szkolenia 1 Dywizji Zmechanizowanej.  W latach 2011-2013 służył w Dowództwie Wojsk Lądowych (Szef Oddziału Szkolenia). Uczestniczył pięciokrotnie w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Jugosławii (1992/93 r.),  dwukrotnie w Iraku (2003, 2005/06 r.) i  w Afganistanie (2010 r.) jako zastępca dowódcy PKW. Od 2014 roku generał Jacek Ostrowski był Szefem Oddziału Szkolenia w Inspektoracie Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W latach 2015 – 2018  służył na stanowisku Dowódcy 9. Brygady Kawalerii Pancernej, przez kolejne trzy lata (2018 – 2020 r.) dowodził 20. Brygadą Zmechanizowaną w Bartoszycach. Z dniem 20. marca 2020 roku generał brygady Jacek Ostrowski został wyznaczony na stanowisko Zastępca Dowódcy – Szef Sztabu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.