Zastępca Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej pułkownik Roman Brudło

Pułkownik Roman Brudło urodził się 01 września 1976 roku w Stargardzie Szczecińskim (obecnie Stargard). Po ukończeniu Technikum Samochodowego w 1996 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej im. S. Czarnieckiego w Poznaniu na wydziale wojsk pancernych. W 2000 roku został promowany na pierwszy stopień oficerski - podporucznika. 
 
Zawodową służbę wojskową rozpoczął w tym samym roku w 12 Brygadzie Zmechanizowanej na stanowisku dowódcy plutonu czołgów. Dwa lata później objął stanowisko oficera sekcji operacyjnej w batalionie czołgów 12 Brygady, a w 2004 roku został szefem tej sekcji.
 
W 2005 roku odbył kurs w amerykańskim Forcie Knox, po którym rok później został wyznaczony na dowódcę kompanii czołgów w 1 Brygadzie Pancernej w Wesołej. Na przełomie lat 2007 – 2010 brał udział w misji w Iraku oraz w Afganistanie.
 
Od 2008 roku pełnił obowiązki w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych (obecnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych) m. in. na stanowiskach: specjalisty Oddziału Analiz i Wymagań Operacyjnych, specjalisty Oddziału Wykorzystania Doświadczeń, starszego specjalisty Wydziału Planowania Długoterminowego, Szefa Oddziału Planowania Użycia Sił Zbrojnych, a także Zastępcy Szefa Zarządu Planowania J5. Podczas służby w DORSZ w 2013 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Dowódczo – Sztabowej Wojsk Lądowych Leavenworth w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a decyzją Ministra Obrony Narodowej został mianowany na pułkownika w dniu 24 kwietnia 2017 roku.
 
Z dniem 01 października 2020 roku pułkownik dypl. Roman Brudło został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy Brygady w 12 Brygadzie Zmechanizowanej. Jednocześnie czasowo pełnił obowiązki Dowódcy 12 Brygady do 29 marca 2021 r.