Głowne zadania 12 Brygady Zmechanizowanej imienia generała broni Józefa Hallera to: 
- planowanie i organizowanie przemieszczenia pododdziałów sposobem kombinowanym do rejonu operacyjnego rozwinięcia; 
- przygotowanie i prowadzenie działań obronnych12 Dywizji Zmechanizowanej na głównym kierunku obrony;  
- doskonalenie współdziałania z układem pozamilitarnym; 
- prowadzenie szkolenia w środowisku połączonych broni i innych rodajów wojsk, w środowisku operacji stabilizacyjnych i wsparcia pokoju w układzie międzynarodowym. 
W codziennej działalności żołnierze 12 Brygady realizują szereg różnorodnych i skomplikowanych zadań, przede wszystkim uczestniczą w wymagających ćwiczeniach i szkoleniach poligonowych zarówno w kraju, jak i poza granicami, przygotowują kolejne kontyngenty do misji zagranicznych, prowadzą szkolenia SERE, biorą udział w licznych zawodach sportowych odnosząc wielokrotnie sukcesy, a także wspierają społeczeństwo (np. służbę zdrowia oraz administrację publiczną podczas pandemii koronawirusa), gdy tylko zajdzie taka potrzeba. 
 
Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, więc żołnierze "Błękitnej" Brygady starają się przygotować na możliwie najtrudniejsze zadania, jakie mogą być im postawione.