Sztab 12 Brygady Zmechanizowanej

Sztab 12 Brygady Zmechanizowanej koordynuje działalność bieżącą wszystkich komórek organizacyjnych 12BZ oraz planuje zasadnicze przedsięwzięcia. Ponadto nadzoruje utrzymanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz osiąganie wyższych stanów gotowości bojowej podległych pododdziałów.

Dodatkowo sztab przygotowuje komórki wewnętrzne 12BZ oraz podległych pododdziałów do realizacji zadań wynikających z roli i miejsca w wojennym systemie dowodzenia. Kieruje opracowaniem planów dotyczących przygotowania wydzielonych sił i środków 12BZ do udziału w operacjach poza granicami kraju oraz realizuje działalność kontrolną i rozliczeniową.