Starszy Podoficer Dowództwa 12 Brygady Zmechanizowanej st. chor. sztab. Tomasz Fudali

Urodził się 27 grudnia 1972 roku w Inowrocławiu. W 1993 roku rozpoczął służbę jako kadet Szkoły Chorążych Wojsk Zmechanizowanych w Poznaniu. Po jej ukończeniu w 1995 roku został wyznaczony na stanowisko pomocnika dowódcy plutonu zmechanizowanego w 36 Brygadzie Pancernej w Trzebiatowie. W 1996 roku objął stanowisko dowódcy plutonu zmechanizowanego w 36 Brygadzie Pancernej, a następnie 36 Brygadzie Zmechanizowanej, na którym to stanowisku pełnił służbę do roku 2002.

W latach 2002 – 2007 pełnił obowiązki na stanowiskach starszego magazyniera i kierownika magazynu łączności i informatyki. W 2007 roku na podstawie rozkazu personalnego został przeniesiony do 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie celem pełnienia obowiązków na stanowisku pomocnika dowódcy plutonu zmotoryzowanego. W roku 2011 został wyznaczony na stanowisko Pomocnika Dowódcy 12BZ ds. Podoficerów.

Dwukrotnie uczestniczył w misjach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Na przełomie 2008/2009 roku w składzie IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu w zespole bojowym na stanowisku pomocnika dowódcy plutonu, w latach 2012/2013 roku w składzie XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego na stanowisku podoficer specjalista - doradca, a także w latach 2020/2021 w składzie II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie.