Proporzec rozpoznawczy

Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej

Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 104 z dnia 24 sierpnia 2018 roku wprowadzono proporzec rozpoznawczy Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera. Uroczystość wręczenia proporca odbyła się 15 listopada 2018 r. na poligonie orzyskim. Gen. bryg. Piotr Trytek otrzymał proporzec z rąk Dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Macieja Jabłońskiego. 

 

Pierwszego lutego 2019 roku gen. bryg. Piotr Trytek przekazał proporzec obejmującemu obowiązki Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej płk. dypl. Sławomirowi Dudczakowi, natomiast 29 września 2020 r. ówczesny Dowódca gen. bryg. Sławomir Dudczak przekazał go pułkownikowi Romanowi Brudło, który czasowo przejął obowiązki Dowódcy "Błekitnej" Brygady.