Poczet Dowódców 12 Brygady Zmechanizowanej

im. gen. broni Józefa Hallera

- gen. bryg. Grzegorz Duda (1995 – 1999)
- gen. dyw. Andrzej Malinowski (1999 -2002)
- gen. bryg. Marek Ojrzanowski (2002 – 2005)
- gen. bryg. Piotr Pcionek (2005 – 2007)
- gen. bryg. Tomasz Bąk (2007 – 2008)
- gen. bryg. Janusz Adamczak (2008 – 2010)
- gen. bryg. Andrzej Tuz (2010 – 2013)
- gen. bryg. Dariusz Górniak (2014-2017)
- gen. bryg. Piotr Trytek (2017-2019)
- gen. bryg. Sławomir Dudczak (2019-2020) 
- cz.p.o. płk Roman Brudło (2020-2021) 
- gen. bryg. Roman Łytkowski (2021-obecnie)
Autor zdjęcia: 12 BZ/szer. Piotr Pytel