Pion szkolenia 12 Brygady Zmechanizowanej

Pion Szkolenia jest wewnętrzną komórką 12 Brygady Zmechanizowanej właściwą w zakresie realizacji zadań planowania i koordynowania szkolenia dowództwa, sztabu i pododdziałów w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Dodatkowo realizuje zadania związane z doskonaleniem zawodowym żołnierzy.

Pion Szkolenia planuje oraz koordynuje przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń prowadzonych przez 12BZ oraz współpracuje z jednostkami wojskowymi krajowymi oraz sojuszniczymi w zakresie szkolenia. Pion Szkolenia zarządza bazą szkoleniową i systemami symulacyjnymi oraz koordynuje zabezpieczenie procesu szkolenia pododdziałów podległych 12 Brygadzie.
 
Analizuje szkolenia, gromadzi i formułuje wnioski oraz upowszechnia doświadczenia szkoleniowo-metodyczne w ramach systemu wykorzystania doświadczeń.