• Grupa dowódcy jest strukturą funkcjonalną komórek 12 Brygady Zmechanizowanej, podporządkowanych Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej, właściwą w zakresie zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania 12BZ m.in. w obszarach obsługi prawnej i finansowej, ochrony informacji niejawnych, bhp, działalności wychowawczej oraz prasowej.

    zobacz więcej
  • Sztab 12 Brygady Zmechanizowanej koordynuje działalność bieżącą wszystkich komórek organizacyjnych 12BZ oraz planuje zasadnicze przedsięwzięcia. Ponadto nadzoruje utrzymanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz osiąganie wyższych stanów gotowości bojowej podległych pododdziałów. zobacz więcej
    02
    Sztab
  • Pion Szkolenia jest wewnętrzną komórką 12 Brygady Zmechanizowanej właściwą w zakresie realizacji zadań planowania i koordynowania szkolenia dowództwa, sztabu i pododdziałów w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Dodatkowo realizuje zadania związane z doskonaleniem zawodowym żołnierzy. zobacz więcej