Historia

12 Brygady Zmechanizowanej

12 Brygada Zmechanizowana imienia gen. broni Józefa Hallera wywodzi swój rodowód z okrytych wojenną chwałą oddziałów Piechoty Wojska Polskiego i jest podporządkowana 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Jednostka powstała w 1996 r. na bazie 5. Pułku Zmechanizowanego, wskutek przemian strukturalnych Wojsk Lądowych. Akt nadania sztandaru dla 12 Brygady Zmechanizowanej podpisał w dniu 15 kwietnia 1996 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się w czerwcu tego samego roku. Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy piechoty oznaczonych cyfrą „5” oraz żołnierzy pułków wchodzących w skład 12 Dywizji Piechoty II Rzeczypospolitej, Minister Obrony Narodowej Decyzją Nr 51/MON z 10 kwietnia 1996 r. polecił 12 Brygadzie Zmechanizowanej przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
 
regimentu  artylerii  konnej 1673 – 1775;
- regimentu  fizylierów 1775 – 1786;
- 5 regimentu fizylierów 1775 – 1896;
- 5 batalionu piechoty Legionów gen. J. H. Dąbrowskiego 1797 – 1803;
- 5 pułku piechoty 1806 – 1814;
 - 5 pułku  piechoty liniowej 1815 – 1831;
- 5 pułku piechoty 1 Brygady Legionów J. Piłsudskiego 1914– 1917;
- 5 pułku  piechoty Legionów 1918 – 1939;
- 5  pułku piechoty 1943 – 1962;
- 5  pułku  zmechanizowanego 1962 – 1995;
- 51  pułku piechoty  strzelców kresowych 1918 – 1939;
- 52  pułku piechoty strzelców kresowych  1918 – 1939;
- 54  pułku piechoty strzelców  kresowych 1918 – 1939;
- 12  kresowego pułku  artylerii lekkiej (dla dywizjonu artylerii  mieszanej)  1919 – 1939
- VI Brygady Jazdy (1920-1924);
- 6 Samodzielnej Brygady Kawalerii (1924--1937);
- Podolskiej Brygady Kawalerii (1937-1939);
- 9 Pułku Piechoty (1943-1947);
- 9 Pułku Zmechanizowanego (1956-1995);
- 6 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Konstantego Plisowskiego (1996-2006)
 

Minister Obrony Narodowej w tej samej decyzji ustanowił również datę święta brygady na 15 maja. Upamiętnia ona powrót do kraju w 1919 r. żołnierzy Armii Polskiej we Francji. W 90. rocznicę wydania dekretu Prezydenta Republiki Francuskiej o utworzeniu Armii Polskiej we Francji (4 czerwca 1917), 15 maja 2007 roku na terenie koszar odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia brygadzie repliki sztandaru 1 Pułku Strzelców Polskich we Francji, a także ceremonia odsłonięcia pomnika patrona brygady – generała broni Józefa Hallera.

 

 

None
Obecnie brygada jest jedną z najlepiej wyszkolonych jednostek Wojsk Lądowych. Przyczyniło się do tego formowanie i służba w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych między innymi w Republice Iraku oraz w Islamskiej Republice Afganistanu, ale także uczestnictwo w wielu ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych. Warto podkreślić, że w 2011 r. pododdziały 12 Brygady Zmechanizowanej jako pierwsze w kraju, rozpoczęły szkolenie zgodnie z nowymi programami szkolenia wojsk pancernych i zmechanizowanych. 

Wyróżnienia jakie w ostatnich latach otrzymała 12 Brygada Zmechanizowana to tytuł honorowy – znak honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne osiągnięcia w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych w 2003 r. nadany przez Ministra Obrony Narodowej w 2004r., tytuł honorowy „Przodujący Oddział Wojska Polskiego” nadany przez Ministra Obrony Narodowej w 2012 r. a także wpis zasług „Błękitnej” Brygady do Księgi Honorowej Wojska Polskiego za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań szkoleniowych w kraju oraz szkoleniach bojowych w ramach misji poza granicami państwa nadany przez Ministra Obrony Narodowej w sierpniu 2018 r.
None