Historia

12 Brygady Zmechanizowanej

12 Brygada Zmechanizowana imienia gen. broni Józefa Hallera wywodzi swój rodowód z okrytych wojenną chwałą oddziałów Piechoty Wojska Polskiego i jest podporządkowana 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Jednostka powstała w 1996 r. na bazie 5. Pułku Zmechanizowanego, wskutek przemian strukturalnych Wojsk Lądowych. Akt nadania sztandaru dla 12 Brygady Zmechanizowanej podpisał w dniu 15 kwietnia 1996 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się w czerwcu tego samego roku. Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy piechoty oznaczonych cyfrą „5” oraz żołnierzy pułków wchodzących w skład 12 Dywizji Piechoty II Rzeczypospolitej, Minister Obrony Narodowej Decyzją Nr 51/MON z 10 kwietnia 1996 r. polecił 12 Brygadzie Zmechanizowanej przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje: 
 
- regimentu artylerii konnej 1673 - 1775; 
- 5 regimentu fizylierów 1775 - 1786; 
-  5 batalionu piechoty Legionów gen. J. H. Dąbrowskiego 1797 - 1803; 
- 5 pułku piechoty 1806 - 1814; 
- 5 pułku piechoty liniowej 1815 - 1831; 
- 5 pułku piechoty 1 Brygady Legionów J. Piłsudskiego 1914 - 1917;  
-  5 pułku piechoty Legionów 1918 - 1939; 
- 5 pułku piechoty 1943 - 1962; 
- 5 pułku zmechanizowanego 1962 - 1995; 
- 51 pułku piechoty strzelców kresowych 1918 - 1939; 
- 52 pułku piechoty strzelców kresowych 1918 - 1939; 
- 54 pułku piechoty strzelców kresowych 1918 - 1939; 
- 12 kresowego pułku artylerii lekkiej (dla dywizjonu artylerii mieszanej) 1919 - 1939; 
- VI Brygady Jazdy (1920 - 1924);  
- 6 Samodzielnej Brygady Kawalerii (1924 - 1937); 
- Podolskiej Brygady Kawalerii (1937 - 1939); 
- 9 pułku piechoty (1943 - 1947);  
- 9 pułku zmechanizowanego (1956 - 1995); 
- 6 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Konstantego Plisowskiego (1996 - 2006). 
 

Minister Obrony Narodowej w tej samej decyzji ustanowił również datę święta brygady na 15 maja. Upamiętnia ona powrót do kraju w 1919 r. żołnierzy Armii Polskiej we Francji. W 90. rocznicę wydania dekretu Prezydenta Republiki Francuskiej o utworzeniu Armii Polskiej we Francji (4 czerwca 1917), 15 maja 2007 roku na terenie koszar odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia brygadzie repliki sztandaru 1 Pułku Strzelców Polskich we Francji, a także ceremonia odsłonięcia pomnika patrona brygady – generała broni Józefa Hallera.

 

 

Obecnie brygada jest jedną z najlepiej wyszkolonych jednostek Wojsk Lądowych. Przyczyniło się do tego formowanie i służba w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych między innymi w Republice Iraku oraz w Islamskiej Republice Afganistanu, ale także uczestnictwo w wielu ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych. Warto podkreślić, że w 2011 r. pododdziały 12 Brygady Zmechanizowanej jako pierwsze w kraju, rozpoczęły szkolenie zgodnie z nowymi programami szkolenia wojsk pancernych i zmechanizowanych. 

Wyróżnienia jakie w ostatnich latach otrzymała 12 Brygada Zmechanizowana to tytuł honorowy – znak honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne osiągnięcia w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych w 2003 r. nadany przez Ministra Obrony Narodowej w 2004r., tytuł honorowy „Przodujący Oddział Wojska Polskiego” nadany przez Ministra Obrony Narodowej w 2012 r. a także wpis zasług „Błękitnej” Brygady do Księgi Honorowej Wojska Polskiego za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań szkoleniowych w kraju oraz szkoleniach bojowych w ramach misji poza granicami państwa nadany przez Ministra Obrony Narodowej w sierpniu 2018 r.