Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej - pułkownik Roman Łytkowski

Pułkownik Roman Łytkowski urodził się 09 lipca 1972 r. w Czersku. Służbę wojskową rozpoczął 24 września 1991 r. wstępując do Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Kończąc szkołę w 1995 r. został promowany na pierwszy stopień oficerski – podporucznika.

 

Służbę zawodową rozpoczął w 16 Brygadzie Zmechanizowanej w Morągu, gdzie pełnił obowiązki dowódcy plutonu i kompanii czołgów, a także szefa sztabu batalionu czołgów. Następnie w latach 2002 – 2004 odbył studia na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, po których od 2004 r. był związany z 11 Dywizją Kawalerii Pancernej (szef sekcji operacyjnej w Dowództwie Dywizji, dowódca batalionu czołgów 34 Brygady Kawalerii Pancernej, szef wydziału operacyjnego w Dowództwie Dywizji, szef sztabu 10 Brygady Kawalerii Pancernej). W międzyczasie na przełomie lat 2005 – 2007 dwukrotnie brał udział w misjach w Iraku jako szef wydziału planowania i szef oddziału operacyjnego. Trzeci udział w misji zagranicznej przypadł na rok 2011, ale tym razem w Afganistanie jako zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych.

 

Kolejnym etapem w służbie pułkownika były studia w 2012 r. na U. S. Army Command and General Staff College w Forcie Leavenworth, po których został rok później szefem oddziału szkolenia dowództw i ćwiczeń w Dowództwie Wojsk Lądowych w Warszawie, a następnie szefem zespołu ds. utworzenia połączonego centrum operacyjnego w Grupie Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a także szefem połączonego centrum operacyjnego.

 

Kolejnymi stanowiskami służbowymi w Dowództwie Generalnym były: szef oddziału operacyjnego – zastępca szefa zarządu operacyjnego (od 2014 r.) oraz szef sekretariatu (od 2015 r.). Na przełomie lat 2019 – 2020 ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

 

Decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej z dniem 29 marca 2021 r.