Sprawność fizyczna na Pięć !

Sprawność fizyczna na Pięć !

6 zdjęć w galerii
W koszarach 12. Brygady Zmechanizowanej trwają egzaminy sprawnościowe żołnierzy zawodowych. Każdy będzie miał do zaliczenia cztery konkurencje testujące wytrzymałość, siłę, motorykę oraz szybkość i zwinność. Po raz pierwszy wojskowi będą oceniani według systemu punktowego.
Egzamin ze sprawności fizycznej żołnierze zawodowi muszą zdawać co roku. W ostatnich dwóch latach nie były one jednak przeprowadzane. Wynikało to sytuacji epidemicznej i konieczności wprowadzenia obostrzeń sanitarnych. 
Żołnierze po raz pierwszy będą zdawać sprawdzian według nowego, punktowego systemu oceniania. Zamiast ocen za każdą z czterech konkurencji żołnierze otrzymają punkty, które po przeliczeniu złożą się na ocenę ogólną ze sprawdzianu. Tym, którym egzamin nie pójdzie najlepiej, dostaną szansę poprawienia oceny podczas drugiego podejścia.
Żołnierze muszą zaliczyć konkurencje: marszobieg na dystansie 3 kilometrów lub pływanie w czasie 12 minut, podciąganie na drążku lub ugięcia ramion, skłony tułowia w ciągu dwóch minut oraz bieg po tzw. kopercie, zamienny z biegiem wahadłowym 10x10 metrów. 
W sumie za cały egzamin każdy żołnierz będzie mógł zdobyć maksymalnie 100 punktów. Większość wojskowych (około 80%), aby dostać ocenę bardzo dobrą będzie musiała uzyskać minimum 80 punktów.
Każdy żołnierz musi podejść do sprawdzianu w terminie wskazanym przez dowódcę jednostki. Wszystkie testy muszą się zakończyć do 31 października tego roku.

Tekst: por. Irena Paczek-Krawczak
Zdjęcia: st. szer. Piotr Pytel