KOMUNIKAT - Przysięga Wojskowa w 12 Brygadzie

W piątek 30 lipca br. prawie 40 ochotników – absolwentów klas wojskowych złoży Przysięgę Wojskową w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie.
Zapraszamy przedstawicieli mediów do udziału w uroczystości, która rozpocznie sięw koszarach 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie w piątek o godzinie 08:00.

Przebieg uroczystości:
- złożenie meldunku o gotowości pododdziałów;
- podniesienie Flagi państwowej na maszt;
- wypowiedzenie słów Roty Przysięgi Wojskowej;
- przemówienia okolicznościowe;  
- odegranie i odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego;
- zakończenie uroczystości.  

Zainteresowani dziennikarze proszeni są o przysłanie akredytacji (imię i nazwisko, nazwa redakcji, nr legitymacji dziennikarskiej, nr telefonu, nr rejestracyjny pojazdu) na adres: 12bz.rzecznik@ron.mil.pl do piątku 30 lipca br. do godziny 07:00. Podczas uroczystości będą wykonywane zdjęcia oraz nagrania, które będą następnie udostępnione na profilach 12 Brygady. 

Dodatkowo dziennikarze proszeni są o przybycie najpóźniej do godziny 07:40 w miejsce uroczystości. Wszelkich informacji udziela kpt. Błażej Łukaszewski. 

***
W roku 2021 skrócona służba przygotowawcza została skierowana do uczestników III edycji programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe (CWKM), a docelowo, oprócz absolwentów CWKM, będzie dotyczyła także absolwentów klas wojskowych szkół biorących udział w programie Ministerstwa Obrony Narodowej pn. Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW). 

Program szkolenia obejmuje 10 godzin dziennie z taktyki, szkolenia strzeleckiego oraz profilaktyki i dyscypliny wojskowej. Razem 77 godzin praktyki i 9 teorii – ogółem 86 godzin zajęć. Szkolenie kończy się egzaminem końcowym, a uwieńczeniem całego okresu szkolenia jest przysięga wojskowa. Po pomyślnym zakończeniu służby przygotowawczej absolwenci klas o profilu wojskowym stają się żołnierzami rezerwy i jeszcze w tym samym roku mogą ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.
 
12 dni skróconej służby przygotowawczej nie oznacza nauki służby wojskowej od podstaw. W tym czasie absolwenci programów edukacyjnych MON wyłącznie podsumowują okres wieloletniej nauki, z której większość spędzili na pozyskaniu umiejętności praktycznych.

Tekst i zdjęcie: kpt. Błażej Łukaszewski