Zacieśniamy współpracę z Marynarką

10 zdjęć w galerii
W środę 07 kwietnia br. w ramach wspólnych ćwiczeń Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych żołnierze oraz sprzęt 12 Brygady zostali przetransportowani na okrętach ze Świnoujścia do Szczecina, co stanowi doskonały przykład na łączenie i wykorzystywanie wspólnych zdolności bojowych.
Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy świnoujską 8 Flotyllą Obrony Wybrzeża a szczecińską 12 Brygadą Zmechanizowaną na pokłady ORP Kraków oraz ORP Poznań ze składu 2 Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych załadowano kilkanaście pojazdów wojskowych (m. in. kołowe transportery opancerzone Rosomak i pojazdy ciężąrowe) oraz zaokrętowano kilkudziesięciu żołnierzy. Okręty po odcumowaniu od nabrzeża obrały kurs na tor wodny Szczecin - Świnoujście. Sprzęt i żołnierze zostali przetransportowani do portu w Szczecinie, skąd dalej przemieścili się do koszar. 

Głównym celem tego typu treningów jest praktyczne sprawdzenie możliwości oraz wariantów załadunku techniki wojskowej na okręt. Doskonalona jest metodyka wprowadzania pojazdów na ich pokład oraz procedury związane
z bezpieczeństwem operacji transportowych. O ile dla marynarzy jest to rutynowe zadanie, o tyle dla żołnierzy Wojsk Lądowych jest to ogólnie nowe doświadczenie (żołnierze 12 Brygady ćwiczą to 1-2 razy w roku). 

Po zaparkowaniu pojazdów załoga zabezpieczyła sprzęt odpowiednio do morskiej podróży, zaokrętowani żołnierze musieli zaś zapoznać się z okrętem, poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące na pokładzie oraz przejść podstawowe szkolenie z zakresu ratownictwa morskiego. 

Takie współdziałanie jest również doskonałą okazją do współpracy pomiędzy siłami wchodzącymi w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia oraz jednostkami największego związku taktycznego w regionie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej przed realizacją przyszłych zadań. 

Tekst: kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski
Zdjęcia: st. szer. Piotr Pytel