None

Żołnierze złożyli przysięgę w 12 Brygadzie

9 zdjęć w galerii
W piątek 02 kwietnia br. w koszarach 12 Brygady Zmechanizowanej odbyła się uroczysta Przysięga Wojskowa.
Prawie 100 ochotników służby przygotowawczej wypowiedziało słowa Roty Przysięgi Wojskowej, stając się tym samym prawdziwymi żołnierzami.

Podczas uroczystości Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej pułkownik Roman Łytkowski zarówno podziękował żołnierzom za wysoki poziom zaangażowania, jak i podkreślił wagę tego wydarzenia w życiu każdego żołnierza.  „Przysięga jest szczególnym zobowiązaniem składanym dobru najwyższemu jakim jest Ojczyzna. Zobowiązuje nas do oddania ofiary krwi jeśli będzie to konieczne, ale przede wszystkim nakłada na nas obowiązek bycia prawymi obywatelami i patriotatmi” – zaznaczył płk Łytkowski.

W tym szczególnym dniu żołnierze kończą dość krótkie, ale niezwykle wymagające szkolenie, co zostało podkreślone również w przemówieniu przedstawiciela ochotników: - „Jesteśmy w pełni świadomi odpowiedzialności jaka od dzisiaj na nas spoczywa – to zaszczyt, a zarazem trudne zadanie. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najlepiej służyć naszemu krajowi i być wiernym słowom przysięgi. Dziękujemy naszym dowódcom za ogromny wkład pracy, trud włożony w nasze wyszkolenie i wyrozumiałość, okazywanie wiary w nasze możliwości”.

Część żołnierzy przechodzi dzisiaj do rezerwy, ale większość z nich deklarowała chęć rozpoczęcia służby zawodowej, zarówno w szeregach 12 Brygady, jak i innych jednostek wojskowych.

Tekst i zdjęcia: kpt. Błażej Łukaszewski