None

Gotowi na misję

10 zdjęć w galerii
Od 07 do 11 grudnia br. polscy i węgierscy żołnierzy uczestniczyli w ostatnim egzaminie przed misją - certyfikacją kontyngentu.
W trakcie 5 dni ćwiczenia pod kryptonimem LITANI-20 sprawdzano oraz oceniano szereg procedur działania, nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim działanie praktyczne. Wyszkolenie i przygotowanie kontyngentu było szczegółowo weryfikowany przez zespół kontrolny z12 Brygady Zmechanizowanej i Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Certyfikacja kontyngentu odbyła się na obiektach szkoleniowych strzelnicy garnizonowej w Stargardzie.

W pierwszej kolejności żołnierzy sprawdzano podczas strzelań z broni krótkiej i długiej, a w następnie w trakcie działań taktycznych. Kontrolowano m. in. działanie patrolu i w konwoju, ewakuację medyczną z wykorzystaniem śmigłowca W3W Sokół, radzenie sobie z niezadowolonym tłumem czy udzielanie pomocy humanitarnej.

Teraz przed żołnierzami III zmiany PKW UNIFIL nastał krótki okres względnego odpoczynku, aby już w pierwszych dniach Nowego Roku ponownie stawić się do koszar w Stargardzie i czekać wyłącznie na wylot w rejon misji.  

Tekst: kpt. Błażej Łukaszewski
Zdjęcia: kpt. Błażej Łukaszewski, st. szer. Piotr Pytel