12 Brygada szkoli kolejnych ochotników

8 zdjęć w galerii
Jak pokazują jednostki 12 Dywizji Zmechanizowanej lato w pełni nie oznacza przerwy, lecz kontynuację wytężonego szkolenia.
Od początku lipca br. prawie 100 studentów realizuje szkolenie w ramach Legii Akademickiej w 2 Brygadzie Zmechanizowanej w Złocieńcu, natomiast 37 absolwentów klas wojskowych rozpoczęło w poniedziałek 19 lipca br. skróconą służbę przygotowawczą w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie. Wszyscy zgłosili się ochotniczo, aby bliżej poznać specyfikę służby wojskowej i być może w przyszłości podjąć próbę ubiegania się o wstąpienie w szeregi żołnierzy zawodowych. Obydwa turnusy realizują więc dość krótkie, ale niezwykle intensywne zajęcia, głównie strzelania oraz działania taktyczne, aby zdobyć podstawową wiedzę i doświadczenie. 

Ochotnicy, którzy 19 lipca br. przekroczyli bramę koszar „Błękitnej” Brygady już następnego dnia uczestniczyli w uroczystym wręczeniu broni, która jest głównym „narzędziem” dla każdego żołnierza. Zastępca Dowódcy 12 Brygady pułkownik Roman Brudło wręczając im broń podkreślił: - „Dzisiaj otwiera się przed Wami nowy rozdział w życiu, a mianowicie okres wymagających zadań pełnych wyzwań, więc życzę Wam, abyście wyciągnęli z tej nauki jak najwięcej”.

Wymienione brygady udowadniają dobitnie, że w „Dwunastce” nawet sezon urlopowy jest okresem, kiedy jest realizowane wzmożone szkolenie.
 
***
 
W roku 2021 skrócona służba przygotowawcza została skierowana do uczestników III edycji programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe (CWKM), a docelowo, oprócz absolwentów CWKM, będzie dotyczyła także absolwentów klas wojskowych szkół biorących udział w programie Ministerstwa Obrony Narodowej pn. Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW).
 
Program szkolenia obejmuje 10 godzin dziennie z taktyki, szkolenia strzeleckiego oraz profilaktyki i dyscypliny wojskowej. Razem 77 godzin praktyki i 9 teorii – ogółem 86 godzin zajęć. Szkolenie kończy się egzaminem końcowym, a uwieńczeniem całego okresu szkolenia jest przysięga wojskowa. Po pomyślnym zakończeniu służby przygotowawczej absolwenci klas o profilu wojskowym stają się żołnierzami rezerwy i jeszcze w tym samym roku mogą ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.
 
12 dni skróconej służby przygotowawczej nie oznacza nauki służby wojskowej od podstaw. W tym czasie absolwenci programów edukacyjnych MON wyłącznie podsumowują okres wieloletniej nauki, z której większość spędzili na pozyskaniu umiejętności praktycznych.
 
Tekst i zdjęcia: kpt. Błażej Łukaszewski